• Daily Mon - Sat: 8:00 AM - 10:30 PM
  • Call Us: (+91) 95841 92222, 95841 82222

Doctors List

List of GENERAL PRCTIONERS

Name Of Doctor

Contact Details

 Agrawal Dr. P.C. 2413707
 Agrawal Dr.O.P. 3251010
 Agrawal Dr.Vikash 28811837
 Agrawal Dr.Sushma 2242542
 Ahuja Dr.Anand 
 Ahuja Dr.B.R. 2434444
 Ahuja Dr.Manohar 
 Ali Dr. Fatma  
 Ajwani D. Shyam 4054595
 Bagdi Dr. Vijay 2537419
 Bagrech Dr. Risha 4025707
 Bahadur Dr. K. 2426520
 Baish Dr. Avinash . & Alka 2244680
 Bajaj Dr. B.D.& Hira 2536604, 2224273
 Bajaj Dr. R.K. 2244910
 Banarjee Dr. Kanchan 2252852
 Bhatia Dr. Vinay 2224968
 Batra Dr. A. R. 22299140
 Dhawalia Dr. Yashpal  
 Bhagwani Dr. Rajesh 40009029, 19
 Bhargav Dr. Sandeep & yogita  
 Chandrakar Dr. Rupendra  4269350
 Chandrakar Dr. Yogendra  
 Chtterjee Dr. Manik 2582378
 Chtterjee Dr. A.& S.P. 4040602
 Chopra Dr. A.K.  2229618
 Choudhry Dr. Pratima  2428822
 Choubey Dr. R.P.  
 Chouhan Dr. N.P. 2234639, 2224809
 Chouhan Dr. H.A. 241423
 Chimnani Dr. Suresh 2254424, 2425674
 Das Dr. Sapan 2254547
 Dande Dr.H.k.  2322121
 Dewangan Dr. Smriti 2241989
 Dhabalia Dr. Nitin 2423035, 42301153
 Dholakia Dr. D.L. 
 Gajbhaye Dr. K.K. 2592692
 Gandhrava Dr.K.M. 
 Gangwani Dr. Kavita 2421981
 Gangwani Dr. M.L. 2100697
 godheja Dr. P.S. 2292647
 Guha Dr. Ananad 2273753
 Gupta Dr. B.C. 2234655, 2234655
 Gurugoswami Dr. A.S. 4001742, 2424078
 Harirmani Dr.S & Dr.K. 2292535, 5213591
 Haritwal Dr. Niranjan 5520517
 Harjpal Dr.L.C. 2254818
 helode Dr.Sagar & Dr.Pragati 2254403, 5510046
 Hingora Dr. A 2272820, 4216312
 Hishikar Dr. Rajesh 2444384
 Jaiprakash Dr.W 2889749
 Jain Dr.Anand & Amita 4035585
 Jain Dr.G.C. 2424700
 Jain Dr.S.G. & Sandeep  5211011
 jain Dr. jitendra  2235020
 Jaiswal Dr. Vinay  
 Jethani Dr.T.P. 2523360
 Jethani Dr.R.k. 2421645
 Jha Dr.M.L. 6536608
 Jha Dr.P.P 
 Jhon Dr. Sunil 6156114
 kandra Dr.parbha 
 Kataria Dr.D.K. 5513322, 2242869
 Keshwani Dr. Girish 2421106
 Khan Dr.G.M. 2427572
 Khandelwal Dr. G. 2292507, 4215565
 Khandelwal Dr.S 2575600
 Khemani Dr. Dinesh 
 Khenka Dr.Saroj 3299224
 Khobragade Dr. Namrata 2292582
 Krishnani Dr.H.S. 
 Kulshreshtha Dr. Ajay 2241532
 Lal Dr.K.J. 3250800
 Lalwani Dr.M.K. 2582490
 Lawani Dr. S.G.& Anoop & Amit 
 Lalwani Dr.Sanjay 4093756
 Lalwani Dr.Sushil & B.G. 
 Laheja Dr.Manohar  3296720
 Lohana Dr.M.R. 2273536, 2273536
 Manek Dr. Vaishali 
 Madharia Dr.S. 2263305
 Majthia Dr.Priti  4060291
 Malik Dr. R.S. 2886672
 Malik Dr.Q.A. 4267780
 Mangrulker Dr. Suniti 2428722
 Mehrotra Dr. T.N 2283622
 Mehrotra Dr. Sonu 2427778
 Memon Dr.M.J. 
 Mishra Dr. Asha  2272459
 Mishra Dr. Ashutosh 2880018, 2445418
 Mishra Dr. Richa 
 Moolchandni Dr. R 4050065
 Nagraj Dr. B.V. 6453730
 Navek Dr. Shiv & Shivani 2539166
 Naidu Dr. M.G. 2523546, 2886129
 Nihlani Dr.Meeta 3294267
 Ojha Dr. Vinod Kumar 3208269
 Pachouri Dr.Sushma  2262313
 Paul Dr.Shibani 4023370, 2443540
 Pandey Dr.Kaushlesh 2562145
 Pandey Dr.Karuna 2226168
 Pandey Dr.Ranjana  4281234
 Pandey Dr.Sanjeev 2242696
 Phatnani Dr. T.C. 2226087
 Patnayak Dr. Ramesh 2593456
 Purohit Dr. M.S. 2226824
 Rao Dr. Sandhya  
 Puroshottam Dr.R.K 
 Pushpakr Dr.D.P. 22722004
 Rathod Dr. Harish 4092348
 Rathod Dr. Rakesh 2526292, 4226292
 Relwani Dr.H.C. 5524705, 4098897
 Sachdev Dr.Gopichand 2427713
 Sachdev Dr.Gurumukh 2223327
 Sahai Dr. Neelam 2272435
 Sahu Dr. Bhagwati & Dr . Hemlata 2282136
 Sahu Dr. M.M. 2426520
 Sahu Dr. R.P. 2243454
 Sarabhai Dr. Renu  2242574
 Shah Dr.Jsera 2211820, 2234899
 Shanker Dr.Gayan  2442559
 Shanker Dr.Ardhana  2425846
 Sharma Dr. Arjun  
 Sharma Dr. O.P 2523883, 2525445
 Sharma Dr. R.S. 2424615
 Sharma Dr. Rakesh 4016062
 Sharma Dr. Shiv 2592337
 Sharma Dr. Shyam 2423883
 Sharma Dr. S.K. 2425238, 2425238
 Sharma Dr. Yogesh & Neerja 
 Shrivastava Dr.Arun 2283989
 shroff Dr.G.L. 6454091
 Sukla Dr. H.M 2255436
 Sukla Dr. Sanjay 2262601
 Singh Dr.Ajay Kumar 
 Singh Dr.Mahendra  2411337
 Singh Dr.B.P. 
 Singh Dr.Suchitra  2272002, 3252423
 Soni Dr.A.k. 64533835
 Soni Dr.Mukesh & Nivedita  6176799, 6457295
 Sonkar Dr.S.N.L. 2539565
 Sonwani Dr. K.R. 5563965, 2272235
 Sur Dr. C.N. 2424044
 Yogesh Dr. P.L. 2273578
 Thakur Dr. D.S. 2229237
 Thakur Dr. K.S. 2592836
 Thaiwat Dr. Rakesh 4093169
 Tiwari Dr. Jitendra  2242205
 Tiwari Dr. Yogesh & Aarti 2241338
 Tiwari Dr. V.K 
 Tulswani Dr. Jeewat ram  2423188, 5202688
 verma Dr. Suresh 4060589
 Wadhwani Dr. V.A. 2423819, 2426763, 2424331
 yadu Dr. Mrs. Gulab 2575604
Back